Spiga

minimalne odległości placów zabaw od...

od okien budynków, śmietników, pasa drogowego:
10 m

od miejsc postojowych:
do 4 miejsc - 7 m
5 do 60 - 10 m
powyżej 60 stanowisk - 20 m

skala towarzyskości i ilościowości wg. Braun - Blanqueta

skala towarzyskości
1 - gat. rosnące pojedynczo, osobniki odizolowane od siebie
2 - gat. w kępach lub grupach
3 - gat. w małych płatach lub poduchach
4 - gat. w większych płatach, kobiercach, małych koloniach
5 - gat. rosnące łanowo

skala ilościowości
5 - pokrywanie więcej niż 75% powierzchni zdjęcia
4 - pokrywanie 50 - 75 % powierzchni zdjęcia
3 - pokrywanie 25 - 50 % powierzchni zdjęcia
2 - pokrywanie 5 - 25 % powierzchni zdjęcia
1 - 5 do 50 okazów, pokrywanie nie przekracza 5 % powierzchni zdjęcia
+ - pokrywanie nieznaczne, do 5 okazów
r - 1 okaz, pokrywanie znikome

powierzchnia zdjęcia fitosocjologicznego

500 - 2500 m - lasy (drzewostan i runo)
100 - 400 m - runo leśne
50 - 100 m - murawy kserotermiczne
25 - 100 m - zbiorowiska ruderalne i segetalne
10 - 25 m - łąki i szuwary
5 - 10 m - łąki i pastwiska
1 - 4 m - zbiorowiska mchów i porostów

W przypadku wykonywania zdjęcia, którego jedynym celem jest identyfikacja zbiorowiska powierzchnia zdjęcia może być mniejsza.

Ta strona korzysta z Google Analytics