Spiga

Niezwykły zielony dach School of Art, Design and Media at Nanyang Technological University w Singapurze

Ten niezwykły budynek, łączy w sobie zieleń, naturę i jej miękkie linie z nowoczesnymi technikami,materiałami i konstrukcją. Doskonale wpisana w krajobraz bryła budynku otoczona jest drzewami. Po bokach pokrywającego pochyłe dachy trawnika z rolki prowadzą schody. Forma dachu sprawia że otrzymujemy od projektanta dodatkową, otwartą przestrzeń i jednocześnie w swoisty sposób ociepla bryłę budynku. Ten niezwykły projekt wskazuje na nową jakość która powoli zaczyna pojawiać się w nowo powstających budynkach.

rzut z góry na budynek szkoły


woda na dziedzińcu


zielone dachy


budynek Uniwersytetu

więcej na stronach:

Pół miliona piłeczek...

... 16-go stycznia zalało rzymskie Hiszpańskie Schody. Happening miał zwrócić uwagę na problem odpadów, z którym szczególnie zmaga się Neapol. Autora zatrzymała policja.

QCad - projekty 2D w Linuxie i Mac

Wszyscy znamy słynny AutoCAD firmy Autodesk, jeśli nie z praktyki to choćby ze słyszenia. Nie jest tajemnicą cena takiego pakietu, wynosząca średnio 22tys. zł. Cena oszałamiająca i zniechęcająca niejednego architekta do nauki projektowania komputerowego.

Wśród wielu tańszych programów umożliwiających stworzenie profesjonalnie wyglądającego projektu znalazł się także taki, który użytkownikom Linuxa i Mac OS X pozwala tworzyć we własnym systemie operacyjnym.

QCad to program do komputerowego wspomagania projektowania dwóch wymiarach (2D) firmy Ribbonsoft. Kod źródłowy jest dostępny na licencji GNU GPL. QCad dla systemów Windows jest oprogramowaniem własnościowym. Oznacza to, że użytkownicy wolnego oprogramowania mogą dowolnie ingerować w kod programu, zmieniać go i rozpowszechniać wedle własnego uznania, czego użytkownicy Widnowsa uczynić już nie mogą.Nie jest on oczywiście tak rozbudowanym narzędziem jak AutoCAD, acz dla architekta krajobrazu wydaje się być wprost idealny.

Główne funkcje programu to:

 • Warstwy
 • Grupy (Bloki)
 • 35 dołączonych czcionek CAD
 • Jednostki metryczne i anglosaskie
 • Wejście/wyjście DXF
 • Drukowanie w skali
 • Ponad 40 narzędzi konstrukcyjnych
 • Ponad 20 narzędzi do modyfikacji
 • Konstrukcja i modyfikacja punktów, linii, łuków, okręgów, elips, krzywych składanych, linii łamanych, tekstów, wymiarów, linii kreskowanych, wypełnień, obrazów rastrowych
 • Różne, efektywne narzędzia do wyboru obiektów
 • Punkty przeciągania obiektu
 • Narzędzia pomiarowe
 • Biblioteka części zawierająca ponad 4800 części CAD
 • Interfejs tworzenia skryptów

QCad dla systemów Windows, MacOSX i Linux jest oferowany w Polsce wraz z pomocą techniczną przez firmę OpenOffice Polska partnera firmy Ribbonsoft, co umożliwia jego użytkowanie, w tym cele komercyjne, już od 24 euro (ok. 100 zł).

pozwolenia zintegrowane

coś specjalnego, czyli e-learning z pozwoleń zintegrowanych :)

prawo w inżynierii środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004

Spis aktów prawnych obowiązujących w zakresie gospodarki odpadami (stan na dzień 30.09.2007)

Idea miasta-ogrodu

Idea miasta ogrodu pojawiła się w Anglii w 1898 roku, a została wcielona w życie po raz pierwszy w 1903 roku w Letchworth według myśli Ebenezera Howarda.


Rok 1907 to czas kiedy Sir Basil Urwin Spence rozpoczął prace nad ogrodowym miastem w Hampstead, nieopodal Londynu.
Rozwiązania proponowane przez zespół Unwina opierające się na teorii miast ogrodów, potrafiły nadać poszczególnym elementom wyjątkowy nastrój. Współistnieć miały tu budynki mieszkalne oraz instytucje kulturalne i gospodarcze, stając się wspólnym organizmem. Miały być one dogłębnie przemyślane i dopracowane pod każdym względem, tworząc jedność funkcji i formy. Sir Unwin nie ograniczył się tylko do zaprojektowania osiedla spełniającego wymogi użyteczności, ale co istotne, zadbał o takie elementy osiedlowej architektury jak żywopłoty, słupy latarń czy skrzynki na listy.


W 1921 roku Unwin wspólnie z W. R. Lethaby i G. L. Peplerem, opublikował "Teorię i praktykę w budownictwie miejskim", w której pojawiła się idea miast satelitarnych - metropolii połączonej z mniejszymi okolicznymi miastami. Idea ta nie tylko zapewniała funkcjonalne istnienie takiego organizmu, ale także pozwalała mieszkańcom dużych ośrodków miejskich odpocząć w obcowaniu z naturą. Miasto takie w założeniu ideowym miało stanowić samodzielną jednostkę osiedleńczą, funkcjonującą niezależnie także w sferze gospodarczej, przestrzennej i społecznej. Jednocześnie cechą dystynktywną miasta satelickiego miało być występujące na jego obszarze piękno przyrody, czyste powietrze i woda, otoczone ogrodami słoneczne domy i spokój.

Przykładami praktycznej realizacji tej idei są np.: Puszczykowo kolo Poznania, Karłowice we Wrocławiu, Milanówek, Podkowa Leśna, dzielnica Giszowiec w Katowicach (częściowo zniszczona), miasto Cwmbran w aglomeracji Cardiff, miasta-ogrody: Basildon, Stevenage, Bracknell in. powstałe po II wojnie światowej jako efekt planu deglomeracji Londynu); w Niemczech propagował ją m.in. Hermann Muthesius, projektant i twórca miasta-ogrodu Hellerau pod Dreznem.Zieleń w mieście - konkurs


regulamin konkursu

12BLOCKS

pustak z wypustką - czyli nowe kształty to nowe możliwości.
a tu oficjalna strona projektu a na niej więcej zdjęć, rzutów i wizualizacji.

Ta strona korzysta z Google Analytics