Spiga

Żywopłoty

żywopłoty niskie (poniżej 1 metra wysokości)

 • zakładane na ogół z bardzo dekoracyjnych roślin

 • często wykorzystywane jako obwódki - do 40 cm wysokości

 • polecane gatunki: bukszpan, zwłaszcza jego odmiana 'Suffruticosa', odmiany berberysu Thunberga: 'Atropurpurea Nana', 'Bagatelle', 'Bonanaza Gold', 'kobold', w zacisznych zaś miejscach zimozielony suchodrzew chiński

 • kwitnące gatunki: odmiany pięciornika krzewiastego: 'Goldfinger', 'Goldstar', 'Marian Red Robin', 'Red Ace', 'Abbotswood', a także niskie odmiany tawuły japońskiej: "Gold Princess', 'Little Princess', "Nana'


  żywopłoty średnio wysokie (powyżej 1 metra)
 • pełnią funkcje izolujące: osłaniają od sąsiadów, izolują od ulicznego zgiełku, przysłaniają miejsca nieciekawe czy wręcz brzydkie, chronią przed wiatrem, wytyczają zewnętrzne granice posiadłości

 • wykorzystuje się gatunki silniej rosnące odporne na działanie wiatru i mróz

 • z roślin iglastych: odmiany cisa pośredniego 'Hicksii', 'Hillii', cisa japońskiego 'Farmen', cisa jagodowego 'Fastigiata', żywotnika zachodniego 'Columna', 'Holmstrup', 'Smaragd'

 • z roślin liściastych: grab, ligustr pospolity, berberys Thunberga, deren jadalny, irga błyszczącej, tawuła van Houtte'a

  żywopłoty wysokie osiągają od 2 do 3 metrów

 • pełnią funkcje ochronne ochronne (przed wiatrem, hałasem ulicznym, pyłem)

 • w niewielkich ogrodach zastosowanie zbyt wysokich żywopłotów zmniejsza optycznie wnętrze, wpływając niekorzystnie na uzyskane efekty przestrzenne

 • jeśli są formowane, wymagają wiele pracy oraz budowy stelaży i platform potrzebnych do cięcia

 • liściaste żywopłoty tworzy się z grabu, buka, klonu polnego, głogów

 • iglaste żywopłoty tworzy się z odmian żywotnika zachodniego i olbrzymiego: 'Aurescens', 'Columna', 'Kórnik', 'Smaragd', 'Spiralis', cyprysik groszkowy w odmianach 'Plumosa' i 'Plumosa Aurea'

Rośliny chronione

Pobierz rozporządzenie ministra środowiska w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.

W załączniku nr1 do rozporządzenia kompletny spis gatunków objętych ochroną ścisłą.
W załączniku nr2 do rozporządzenia kompletny spis gatunków objętych ochroną częściową.
W załączniku nr3 ustalenia dotyczące pozyskiwania roślin chronionych.

Podstawowe barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów, które należy stosować na projekcie rysunku planu miejscowego

"Arka Noego" uratuje rośliny przed kataklizmem

Tekst zaczerpnięty z TVN24.pl

Wyspa norweskiego archipelagu Spitsbergen, 130 metrów nad poziomem morza - to tam po półtora roku prac stanął Globalny Skarbiec Nasion. W ogromnym podziemny magazynie jest 4,5 miliona próbek nasion z całego świata. Gdyby na świecie doszło do jakiejś katastrofy, zbiory pozwolą odtworzyć dzisiejszą florę.
Miejsce nie jest przypadkowe. Archipelag Svalbard leży zaledwie tysiąc kilometrów od bieguna północnego, stąd arktyczne warunki. A takie umożliwiają przechowanie nasion bez uszczerbku dla ich żywotności nawet przez 1000 lat.

Do wykutych w skale komór wiedzie 120 metrowy tunel. Skarbiec zbudowany jest tak głęboko, żeby nie zagroziły mu nawet skutki radykalnych zmian klimatu (na przykład wzrost poziomu morza). Dzięki specjalnym pompom do magazynu dostarczane jest lodowate powietrze, które pozwala utrzymać temperaturę -18 stopni Celcjusza. Oprócz granitowych skał magazyny chronią też betonowe mury zbrojone stalą.

4,5 mln nasion

W pierwszej kolejności do banku trafiły nasiona roślin o istotnym znaczeniu gospodarczym dla różnych częściach naszego globu. Także próbki lokalnych odmian, którym grozi wyginięcie. W sumie 4,5 miliona roślin.

Arka za 3 mln dolarów

Gdyby doszło do katastrofy ekologicznej czy wojny nuklearnej, takie zbiory pozwolą na odrodzenie flory i zachowanie bioróżnorodności. Chodzi też o zachowanie cennych roślin, którym grozi wyginięcie w skutek np. huraganów czy powodzi.
Budowa skarbca, według planów, miała kosztować trzy miliony dolarów.
Oficjalnie magazyn otworzą we wtorek norweski premier i szef Komisji Europejskiej.

as/mat

Zobacz w oryginale i obejrzyj materiał filmowy

Ogrody przydomowe i przestrzenie publiczne

Przy okazji Targów Ogrodniczych EDEN 2008 odbywających się w hali wystawienniczej Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A. w dniach 18-20 kwietnia 2008 odbędzie się konkurs zatytułowany: "Projekt oraz realizacja ogrodu przydomowego lub terenu zieleni publicznej"Jest on skierowany do firm, gmin zajmujących się architekturą zieleni,ale także do studentów z kierunkówodpowiadających tematyce konkursu. Dla studentów udział w nim jest bezpłatny!
Więcej informacji na stronie Międzynarodowych Targów Lubelskich

Posadź Drzewo!


I Ty możesz przyczynić się do posadzenia drzewka :) Wystarczy wejść tutaj, podać swój nick i adres e-mail, a następnie kliknąć "sadzę" :) W zamian za każde wirtualne drzewko posadzone przez uczestnika akcji organizator zobowiązuje się do zasadzenia w wybranym przez siebie miejscu jedno prawdziwe drzewko. "Posadź drzewo" to akcja zorganizowana przez firmę Tetra Pak . Jej celem jest odnowa istniejących zasobów leśnych Polski w porozumieniu z Parkami Narodowymi i promocja wiedzy dotyczącej ochrony przyrody.
My już wzięliśmy udział w akcji nasze drzewko rośnie tutaj pomóż mu rozwinąć kolejne liście

Zniszcz Szrotówka!

czyli chwila rozrywki :)
Wciel się w superbohatera i ochroń piękne kszatanowce! Niszcz szrotówka kasztanowcowiaczka, pal liście, a dzięki zdobywanemu doświadczeniu zaszczep chronione drzewo :)
do polkikania tutaj

Pokaż mi swoje miasto

Konkurs jest kierowany do studentów wszystkich uczelni w Polsce.
Konkurs polega na ukazaniu subiektywnego spojrzenia autora na miasto, w którym mieszka, na pokazaniu jego ulubionych, ważnych miejsc, obiektów.Nie chodzi o wykonanie pocztówkowych zdjęć do albumu, ale o własne indywidualne spojrzenie, aby za pomocą fotografii przekazać konkretną historię. Zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, na której znajdą się prace wszystkich uczestników. Dodatkowo, prace zostaną rozesłane do wszystkich uczelni biorących udział w konkursie.

WODA RADOŚĆ MIASTO


Miesięcznik "Architektura-murator" ogłasza
XI edycję Konkursu Studenckiego

WODA RADOŚĆ MIASTO


jako ogólnopolski, cykliczny, otwarty dla studentów wydziałów architektury, architektury krajobrazu oraz studentów wydziałów wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) i wydziałów architektury wnętrz, państwowych i prywatnych szkół architektonicznych i wzorniczych.


ZAŁOŻENIA KONKURSU
Cieszmy się wodą w mieście doceniając jej walory rekreacyjne, estetyczne, zdrowotnie, akustyczne. Można w niej pływać i taplać się, chłodzić się nią i ogrzewać, myć i pić, obserwować i słuchać. Woda przyciąga ludzi, dlatego warto odkryć miejsca, gdzie jej potencjał nie został wykorzystany lub stworzyć dla niej nowe miejsce, zaprojektować aranżację przestrzeni lub urządzenia, które skłonią ludzi do spędzania czasu w jej obecności. Mogą one służyć indywidualnemu odpoczynkowi, integracji wspólnoty lokalnej, bądź stać się publicznym miejscem spotkań mieszańców i turystów.
Jak wykorzystać zalety i fizyczne właściwości wody w projektowaniu miejskim? Jak zagospodarować miejskie tereny nabrzeżne, zachowując jednocześnie ich walory przyrodnicze? Jak urozmaicić przestrzeń miejską wprowadzając wodę i uwzględniając różne pory roku? Jak wykorzystać istniejącą infrastrukturę - rynny, wodociągi, źródła oligoceńskie, studzienki, ciepłociągi? Jak sprawić, by woda dawała radość i podnosiła jakość przestrzeni publicznej, wzbogacała doświadczanie miasta?
Ideą konkursu jest wykorzystanie różnorodnych zalet wody (praktycznych i estetycznych) dla wzbogacenia obszarów zurbanizowanych jak centra miast czy osiedla mieszkaniowe.
Jury oceniać będzie oryginalność pomysłów, dostosowanie koncepcji do konkretnego miejsca w mieście oraz lokalnych uwarunkowań klimatycznych czy przyrodniczych.


więcej informacji TUTAJ

Mur z kamienia

Mur dziki.

 • nieobrobione kamienie polne lub łamane różnej wielkości
 • układane nieregularnie
 • przestrzenie między większymi elementami wypełniają mniejsze
 • w poprzek muru układa się kamienie dłuższe, które stabilizują jego konstrukcję.
 • Uwaga: kamieni w kształcie klina nie kierować wąską częścią w dół, bo mogą rozpierać leżące pod nimi warstwy.

Kamienne ogrodzenia - eleganckie i solidne


Mur cyklopowy.

 • dużych kamieni łamanych lub polnych, które mają przyciosaną powierzchnię
 • układane nieregularnie
 • kamienie mają szczelnie wypełniać lico muru i przylegać do siebie największymi powierzchniami
 • leżące na sobie elementy muru powinny być przewiązane
 • Uwaga: najlepiej, jeśli kamienie są tak ułożone, że w jednym punkcie muru łączą się najwyżej trzy spoiny.


Mur warstwowy.

 • kamienie łupane o dużych i płaskich powierzchniach
 • ułożenie poziome
 • w narożnikach i w pewnych odstępach w ścianie muru umieszcza się duże kamienie, które stabilizują i wyznaczają wysokość warstw
 • elementy kolejnych warstw powinny być przewiązane podobnie jak cegły w murze
 • Uwaga: wskazane jest, żeby każda z nich miała nie mniej niż 10 cm


Mur rzędowy.

 • buduje się go tak jak ceglany
 • z kamienie łupane lub ciosane o kształcie regularnych prostopadłościanów
 • Uwaga: kamienie ułożone w jednym rzędzie powinny mieć jednakową wysokość, ale wysokość kolejnych warstw może być zróżnicowana

nawierzchnieGalerie

W naszej Galerii pojawiły się dwa nowe albumy:

gardens

Landscapes

Będą stale aktualizowane, zapraszamy do oglądania :)

Ta strona korzysta z Google Analytics