Spiga

Otwarte Ogrody

Program na rzecz ochrony, promocji i zrównoważonego rozwoju miast-ogrodów.

W ramach Programu organizowany jest przez partnerów z miast-ogrodów coroczny Festiwal Otwarte Ogrody oraz liczne projekty edukacyjne - konferencje warsztaty, wystawy. Podstawą działań jest współpraca pomiędzy wszystkimi aktorami życia społeczności lokalnych. Formuła Programu Otwarte Ogrody dopasowana jest do lokalnych problemów, charakteru i historii miejsc.

Program wymyślony został dla miasta-ogrodu Podkowa Leśna w roku 2005. Było to możliwe dzięki życzliwej pomocy Urzędu Miasta, Stowarzyszenia Związek Podkowian, wielu organizacji i mieszkańców miasta. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Program Otwarte Ogrody w roku 2006 przeszczepiony został przez autorów do sąsiednich miejscowości - Milanówka i Brwinowa. W roku 2007 do Programu dołączyły Komorów i Sadyba. W roku 2008 w programie udział bierze osiem miast-ogrodów. Kolejne miasta planują przyłączyć się w przyszłym roku. Autorzy Programu zapraszają do współpracy gminy i organizacje pozarządowe z miejscowości zielonych w całej Polsce.

Głównymi celami tego programu są:

  • Wzmacnianie lokalnej świadomości na temat ochrony dziedzictwa i środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń
  • Promocja miast biorących udział w Programie Otwarte Ogrody
  • Integracja i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych
  • Sieciowanie miejscowości zielonych z całej Polski w celu wymiany doświadczeń i wspólnego realizowania projektów w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju
  • Wypracowanie międzynarodowego programu współpracy dla miejscowości biorących udział w Programie

W roku 2008 program otrzymał patronaty honorowe UNESCO, INTBAU, Agencji Promocji Zieleni, Marszałka Sejmu, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji o patronatach i projekcie, a także tegorocznych imprezach realizowanych w ramach Otwartych Ogrodów znajdziecie Państwo na stronie www.otwarteogrody.pl oraz na stronach lokalnch koordynatorów.

Magdalena Prosińska
Współautor Projektu

Nowoczesny "pałac na wodzie"

Czy zielona pełna glonów woda zawsze wpływa niekorzystnie na odbiór budynku?

Ogród grozyKiedyś odbyliśmy na wykładzie z teorii i zasad projektowania dyskusję o trudnościach jakie rodzi projektowanie rzeczy nieprzyjaznych człowiekowi. Jest to chyba jeden z najlepszych dowodów na to, że zaniedbany ogród może być zarówno tajemniczy jak i złowieszczy.

Naturalna kaskada

Patrząc na wszystkie okropieństwa jakie powstają na świecie mające udawać naturalne kaskady, warto sobie przypomnieć jak rzeczywiście wygląda potok - wokół zostają tylko najtwardsze skały, o miękkich kształtach. Trochę błotka i mchu tylko dodaje naturalnym kaskadom uroku :)

Polska - Moje miejsce na Ziemi

Zachęcamy wszystkich fotografujących do odkrywania Polski, spojrzenia na swój kraj przez pryzmat literatury, czerpania inspiracji z historii i tradycji, zwrócenia się ku przeszłości w kontekście teraźniejszości.

Konkurs Fotograficzny ma na celu popularyzację literatury polskiej jako inspiracji dla pasjonatów fotografii. Prosimy o nadsyłanie fotografii, które będą efektem zaczytania się w literaturze polskiej. Inspiracji należy szukać w dziełach literackich i biografiach polskich pisarzy i poetów.

Konkurs ma charakter otwarty, kierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów, jak i profesjonalnych twórców. Uczestnik może nadesłać do 5 wcześniej nie publikowanych fotografii barwnych lub czarno-białych wykonanych na papierze fotograficznym w formacie min. 20x30 cm do 30x45 cm.

Do fotografii należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną godłem zawierającą wypełnioną czytelnie i podpisaną Kartę Zgłoszenia, która jest dostępna na stronie: www.ck.lublin.pl


Prace należy nadsyłać w terminie do 7 listopada 2008 (decyduje data stempla pocztowego) pocztą na adres:

Pracownia Słowa, Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
z dopiskiem "Konkurs Fotograficzny - Literacki ślad"Jury podejmie decyzje do 17 listopada, a 26 listopada wręczy nagrody:
I nagroda w wysokości 700 zł.
II nagroda w wysokości 600 zł.
III nagroda w wysokości 500 zł.
Oraz wyróżnienia w formie nagród rzeczowych

Plants Gallery

po kliknięciu na obrazek otworzy się polecana strona

Dziś czas na polecenie dobrego internetowego zielnika. Dużo gatunków, a lista ciągle się powiększa. Fotografie ładne, dobrze pokazujące rośliny. Warto zaglądać.

Ta strona korzysta z Google Analytics