Spiga

odległości od różnych elementów obowiązujące przy sadzeniu drzew i krzewów

Z. Haber "Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii" Wydawnictwo AR, Poznań 2001

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics