Spiga

Rośliny chronione

Pobierz rozporządzenie ministra środowiska w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.

W załączniku nr1 do rozporządzenia kompletny spis gatunków objętych ochroną ścisłą.
W załączniku nr2 do rozporządzenia kompletny spis gatunków objętych ochroną częściową.
W załączniku nr3 ustalenia dotyczące pozyskiwania roślin chronionych.

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics