Spiga

Otwarte Ogrody

Program na rzecz ochrony, promocji i zrównoważonego rozwoju miast-ogrodów.

W ramach Programu organizowany jest przez partnerów z miast-ogrodów coroczny Festiwal Otwarte Ogrody oraz liczne projekty edukacyjne - konferencje warsztaty, wystawy. Podstawą działań jest współpraca pomiędzy wszystkimi aktorami życia społeczności lokalnych. Formuła Programu Otwarte Ogrody dopasowana jest do lokalnych problemów, charakteru i historii miejsc.

Program wymyślony został dla miasta-ogrodu Podkowa Leśna w roku 2005. Było to możliwe dzięki życzliwej pomocy Urzędu Miasta, Stowarzyszenia Związek Podkowian, wielu organizacji i mieszkańców miasta. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Program Otwarte Ogrody w roku 2006 przeszczepiony został przez autorów do sąsiednich miejscowości - Milanówka i Brwinowa. W roku 2007 do Programu dołączyły Komorów i Sadyba. W roku 2008 w programie udział bierze osiem miast-ogrodów. Kolejne miasta planują przyłączyć się w przyszłym roku. Autorzy Programu zapraszają do współpracy gminy i organizacje pozarządowe z miejscowości zielonych w całej Polsce.

Głównymi celami tego programu są:

  • Wzmacnianie lokalnej świadomości na temat ochrony dziedzictwa i środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń
  • Promocja miast biorących udział w Programie Otwarte Ogrody
  • Integracja i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych
  • Sieciowanie miejscowości zielonych z całej Polski w celu wymiany doświadczeń i wspólnego realizowania projektów w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju
  • Wypracowanie międzynarodowego programu współpracy dla miejscowości biorących udział w Programie

W roku 2008 program otrzymał patronaty honorowe UNESCO, INTBAU, Agencji Promocji Zieleni, Marszałka Sejmu, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji o patronatach i projekcie, a także tegorocznych imprezach realizowanych w ramach Otwartych Ogrodów znajdziecie Państwo na stronie www.otwarteogrody.pl oraz na stronach lokalnch koordynatorów.

Magdalena Prosińska
Współautor Projektu

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics