Spiga

Babiogórski Park Narodowy

Utworzony w 1954 r.
Symbol: okrzyn jeleni
Powierzchnia wynosi 3 392 ha, z tego zespoły leśne zajmują 91%.
Ochroną ścisłą objęto 2863 ha (84%).
W 1977 r. UNESCO uznało Park za Rezerwat Biosfery.
Najwyższy szczyt: Diablak (1725m n.p.m.)

Park znajduje się przy granicy ze Słowacją. Po słowackiej stronie istnieje też rezerwat "Babia Hora".

Flora:
Babia Góra charakteryzuje się regularnym, czteropiętrowym układem roślinności:
  • piętro pogórza do około 700 m npm, to głównie pola uprawne (owies i ziemniaki),
  • dolny regiel (700-1150 m), z buczyną karpacką, lasami jodłowymi i mieszanymi borami jodłowo-świer­kowymi; piętro to przecięte jest przez olszynki towarzyszące dolinom potoków. W runie: borówka czarna, podbiałek alpejski, widłak jałowcowaty, żywiec gruczołowaty, marzanna wonna, czosnek niedźwiedzi, okrzyn jeleni oraz śnieżyczka przebiśnieg, niecierpek pospolity, przetacznik górski, narecznica szerokolistna.
  • górny regiel (1150-1360 m) z borami świerkowymi i zaroślami jarzębiny przy górnej granicy lasu oraz różą alpejską. W runie: w runie: borówka czarna, borówka brusznica, podbiałek alpejski, widłak jałowcowaty i paprocie.
  • piętro kosodrzewiny (1360-1650 m) z ubogimi i bogatymi zaroślami kosodrzewiny, borówczyskami, ziołoroślami (najczęściej spotykane są ziołorośla miłosny górskiej z fioletowo-różowymi kwiatami miłosny, ciemnoniebieskimi modrzyka górskiego, żółtymi omiega górskiego).
  • piętro alpejskie (1650-1725 m) z murawami alpejskimi (najbardziej powszechna murawa wysokogórska z sitem skuciną), roślinnością wyleżysk i zbiorowiskami porostów na rumowiskach skalnych.

Fauna:
Występowanie na terenie parku 188 gatunków kręgowców stanowi około 30% kręgowców występujących w Polsce. Z drobnych ssaków występuje tu m.in. mroczek pozłocisty i posrebrzany (rzadkie w Polsce, CzKZ), zębiałek, żołędnica, ryjówki oraz endemit babiogórski – darniówka tatrzańska (Microtus tatricus). Z dużych ssaków występuje tu licznie wilk, lis i jeleń, a ponad to niedźwiedź, dzik, wydra.
Występujące w BgPN gatunki ptaków są analogiczne do tych żyjących w środowiskach terenów sąsiednich. Liczne ostoje głuszca (30-50 szt.) i jarząbka (140-160 szt.) można spotkać w reglu dolnym i górnym.
Bardzo wiele płazów - np. kumak górski, grzebiuszka, traszki, salamandra; z gadów: jaszczurki (żyworódka, zwinka, padalec) i węże.
4282 bezkręgowców - przede wszystkim chrząszcze (rzadki biegacz Fabrycjusza (Carabus fabricii)) i muchówki. Wiele gatunków motyli - np. mieniak tęczowiec (Apatura iris), Callisto coffeella.

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics