Spiga

Progi w entomoligii

Próg zagrożenia - najmniejsza liczebność populacji agrofaga, która przy wzroście powoduje wyższe straty niż tolerowane dla danej uprawy.
Próg zagrożenia jest zmienny i zależy od formy rozwojowej rośliny, obfitości kwitnienia, plonowania.

Próg szkodliwości - takie nasilenie agrofaga, po przekroczeniu którego następuje istotna zniżka plonu.

Próg opłacalności - najniższe nasilenie agrofaga, przy którym opłaca się zwalczanie.

Próg zwalczania - liczebność agrofaga, powyżej której przeprowadzenie zabiegu jest uzasadnione.

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics