Spiga

Woda i jej znaczenie w entomologii

Czynniki abiotyczne to:
 • temperatura
 • wilgotność
 • światło
 • prądy powietrza
 • gleba
 • krajobraz
 • zawartość tlenu w powietrzu

Woda

Woda jest podstawowym składnikiem w organizmie każdego zwierzęcia. Jej brak hamuje większość procesów życiowych i wywołuje anabiozę u bezkręgowców.

Jest odpowiedzialna za:
 • wszystkie reakcje chemiczne
 • działanie enzymów
 • przemianę materii (owady przy niskiej wilgotności lepiej znoszą wysokie temperatury)
 • odżywianie (pobierana jest z pokarmem lub u zwierząt wodnych i glebowych przez powłokę ciała)
 • oddychanie
 • wydalanie
 • regulację ciśnienia
 • transport związków w organizmie
 • płodność owadów
 • długość rozwoju i długość życia (wyższa wilgotność zwiększa długość życia, skraca czas rozwoju jaj i poczwarek)
 • ruchliwość niektórych owadów (higrotaksja, higrokineza)
Wilgotność względna równa 0 oznacza powietrze suche, zaś równa 1 oznacza powietrze całkowicie nasycone parą wodną. Przy wilgotności względnej równej 1 oziębienie powietrza daje początek skraplaniu pary wodnej.


Zwierzęta możemy podzielić na:
-higrofilne - lubiące wilgotne środowisko (np. ślimaki, nicienie, ryby)
-kserofilne - lubiące suche środowisko (np. jaszczurki, zwierzęta pustyyne)

-stenohygryczne - znoszące wąski zakres wilgotności (ograniczenie wilgotności hamuje działalność rozkruszków)
-euryhygryczne - znoszące szeroki zakres


Zwierzęta chronią się prze utratą wody poprzez:
-chitynowa osłonę ciała
-grubą, zrogowaciałą skórę
-poszukując wilgotnego środowiska

Woda w naturze:
-gwałtowne deszcze mogą uszkadzać larwy i delikatne owady doskonałe
-pokrywa śnieżna izoluje od niskich temperatur

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics