Spiga

Rezerwaty Biosfery UNESCO

Wyniki Konferencji Generalnej UNESCO w 1970 roku:

 • powołanie Programu MAB (Man and Biosphere)
 • sformułowanie potrzeby dostępności niezakłóconych terenów naturalnych dla badań naukowych i kontroli stopnia przekształceń
 • konieczność wyznaczenia przez każde państwo ekosystemów reprezentatywnych dla danych biomów (Udvardy, 14 głównych biomów świata) lub ważnych dla danego państwa
Cechy RB:
 • reprezentują naturalne biomy świata
 • zawierają rzadkie zespoły roślin i zwierząt lub tereny szczególnie cenne ze względów przyrodniczych
 • na tyle duży, by mógł stać się samodzielną jednostką
 • objęty długotrwała ochroną prawną
Zadania RB:
 • zachować bioróżnorodność, bo od niej zależy ciągła ewolucja
 • zapewnić tereny do długoterminowych badań ekologicznych i środowiskowych
 • stworzyć obszary ciągłego kształcenia
RB powinien składać się ze strefy centralnej (ochrona ścisła), buforowej (turystyka, badania naukowe etc.) i przejściowej (przyjazne dla środowiska gospodarowanie terenami społeczności lokalnej).


Rezerwaty Biosfery na obejmujące fragmenty Polski:
 • Babiogórski RB
 • Karkonoski RB (polsko-czeski)
 • RB Jezioro Łuknajno
 • RB Karpaty Wschodnie (polsko-słowacko-ukraiński)
 • RB Polesie Zachodnie (polsko-ukraiński-białoruski)
 • RB Puszcza Białowieska (polsko-białoruski)
 • RB puszcza Kampinoska
 • Słowiński RB
 • Tatrzański RB (polsko - słowacki)

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics