Spiga

Angel of the North

Antony Gormley jest autorem 20-metrowej, stalowej rzeźby zdobiącej wzgórze w Gateshead w Anglii. Skrzydła anioła mają 54m szerokości. Zadziwiające wydaje się niewykorzystanie skrzydeł do uzyskiwania energii słonecznej.

Ta strona korzysta z Google Analytics