Spiga

skala towarzyskości i ilościowości wg. Braun - Blanqueta

skala towarzyskości
1 - gat. rosnące pojedynczo, osobniki odizolowane od siebie
2 - gat. w kępach lub grupach
3 - gat. w małych płatach lub poduchach
4 - gat. w większych płatach, kobiercach, małych koloniach
5 - gat. rosnące łanowo

skala ilościowości
5 - pokrywanie więcej niż 75% powierzchni zdjęcia
4 - pokrywanie 50 - 75 % powierzchni zdjęcia
3 - pokrywanie 25 - 50 % powierzchni zdjęcia
2 - pokrywanie 5 - 25 % powierzchni zdjęcia
1 - 5 do 50 okazów, pokrywanie nie przekracza 5 % powierzchni zdjęcia
+ - pokrywanie nieznaczne, do 5 okazów
r - 1 okaz, pokrywanie znikome

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics