Spiga

Tereny zieleni

Na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

Tereny zieleni to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi

Cechy:

  • pokryte roślinnością
  • znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast
  • pełniące funkcje rekreacyjne, estetyczne, zdrowotne lub osłonowe
Przede wszystkim są to:
  • parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a ponad to:
  • zieleń towarzysząca ulicom, pałacom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, obiektom kolejowym i przemysłowym.

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics