Spiga

Terminy sadzenia drzew i krzewów

Termin sadzenia drzew liściastych:
Jesień 15 X- 15 XI

- przed zamarznięciem gleby

- najpierw drzewa, które zakończyły wegetację

- później drzewa z liśćmi usuniętymi mechanicznie

- jesień jest lepszym terminem dla roślin przesadzanych "z gołymi korzeniami"

Wiosna 1 IV-1 V
- tylko na glebach cięższych i wilgotnych
- gatunki późno kończące wegetację i późno ją rozpoczynające, z rodz. Fagus, Quercus, Carpinus, Juglans, Gleditsia, Robinia, Populus, Salix
- w fazie pobudzonej wegetacji: Betula
- gatunki niezbyt wytrzymałe na mróz

Termin sadzenia drzew i krzewów iglastych:
Koniec lata 15 VIII – 15 IX
Wiosna 15 IV – 15 V

wg. dr Dąbskiego

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics