Spiga

Mur z kamienia

Mur dziki.

 • nieobrobione kamienie polne lub łamane różnej wielkości
 • układane nieregularnie
 • przestrzenie między większymi elementami wypełniają mniejsze
 • w poprzek muru układa się kamienie dłuższe, które stabilizują jego konstrukcję.
 • Uwaga: kamieni w kształcie klina nie kierować wąską częścią w dół, bo mogą rozpierać leżące pod nimi warstwy.

Kamienne ogrodzenia - eleganckie i solidne


Mur cyklopowy.

 • dużych kamieni łamanych lub polnych, które mają przyciosaną powierzchnię
 • układane nieregularnie
 • kamienie mają szczelnie wypełniać lico muru i przylegać do siebie największymi powierzchniami
 • leżące na sobie elementy muru powinny być przewiązane
 • Uwaga: najlepiej, jeśli kamienie są tak ułożone, że w jednym punkcie muru łączą się najwyżej trzy spoiny.


Mur warstwowy.

 • kamienie łupane o dużych i płaskich powierzchniach
 • ułożenie poziome
 • w narożnikach i w pewnych odstępach w ścianie muru umieszcza się duże kamienie, które stabilizują i wyznaczają wysokość warstw
 • elementy kolejnych warstw powinny być przewiązane podobnie jak cegły w murze
 • Uwaga: wskazane jest, żeby każda z nich miała nie mniej niż 10 cm


Mur rzędowy.

 • buduje się go tak jak ceglany
 • z kamienie łupane lub ciosane o kształcie regularnych prostopadłościanów
 • Uwaga: kamienie ułożone w jednym rzędzie powinny mieć jednakową wysokość, ale wysokość kolejnych warstw może być zróżnicowana

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics