Spiga

WODA RADOŚĆ MIASTO


Miesięcznik "Architektura-murator" ogłasza
XI edycję Konkursu Studenckiego

WODA RADOŚĆ MIASTO


jako ogólnopolski, cykliczny, otwarty dla studentów wydziałów architektury, architektury krajobrazu oraz studentów wydziałów wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) i wydziałów architektury wnętrz, państwowych i prywatnych szkół architektonicznych i wzorniczych.


ZAŁOŻENIA KONKURSU
Cieszmy się wodą w mieście doceniając jej walory rekreacyjne, estetyczne, zdrowotnie, akustyczne. Można w niej pływać i taplać się, chłodzić się nią i ogrzewać, myć i pić, obserwować i słuchać. Woda przyciąga ludzi, dlatego warto odkryć miejsca, gdzie jej potencjał nie został wykorzystany lub stworzyć dla niej nowe miejsce, zaprojektować aranżację przestrzeni lub urządzenia, które skłonią ludzi do spędzania czasu w jej obecności. Mogą one służyć indywidualnemu odpoczynkowi, integracji wspólnoty lokalnej, bądź stać się publicznym miejscem spotkań mieszańców i turystów.
Jak wykorzystać zalety i fizyczne właściwości wody w projektowaniu miejskim? Jak zagospodarować miejskie tereny nabrzeżne, zachowując jednocześnie ich walory przyrodnicze? Jak urozmaicić przestrzeń miejską wprowadzając wodę i uwzględniając różne pory roku? Jak wykorzystać istniejącą infrastrukturę - rynny, wodociągi, źródła oligoceńskie, studzienki, ciepłociągi? Jak sprawić, by woda dawała radość i podnosiła jakość przestrzeni publicznej, wzbogacała doświadczanie miasta?
Ideą konkursu jest wykorzystanie różnorodnych zalet wody (praktycznych i estetycznych) dla wzbogacenia obszarów zurbanizowanych jak centra miast czy osiedla mieszkaniowe.
Jury oceniać będzie oryginalność pomysłów, dostosowanie koncepcji do konkretnego miejsca w mieście oraz lokalnych uwarunkowań klimatycznych czy przyrodniczych.


więcej informacji TUTAJ

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics