Spiga

Karencja, prewencja, tolerancja

Karencja - czas, jaki musi upłynąć od zastosowania chemicznego środka ochrony roślin do zbiorów lub możności spożycia. Wyrażana w dniach.

Prewencja - czas, jaki musi upłynąć od zabiegu do momentu kiedy można bezpiecznie wejść na teren, gdzie był wykonany zabieg. Wyrażona w godzinach.

Tolerancja - ilość preparatu jaka może pozostać w produktach spożywczych.

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics