Spiga

Zarodniki

Zarodnik, spora - w botanice jest to haploidalna komórka służąca do bezpłciowego rozmnażania protistów, roślin (mszaki, paprotniki) i grzybów. Zarodniki są zazwyczaj wytwarzane w zarodniach, gdzie dojrzewają do momentu wysypu (ew. wylania) - bardzo często przez pęknięcie jej ściany. Następnie są zazwyczaj rozprzestrzeniane w środowisku lądowym przez wiatr, bądź w środowisku wodnym przez wodę. Mogą też powstawać zewnętrznie (np. u niektórych grzybów konidia).

Możemy je podzielić ze względu na

* proces, w którym powstały:
  • mejospory, megaspory, tetraspory, gonospory - powstające podczas mejozy
  • mitospory - powstające w procesie mitozy
* miejsce, w którym są wytwarzane:
  • endospory - wytwarzane w zarodni
  • egzospory - nie wytwarzane w zarodni, np. zarodniki konidialne u grzybów
* obecność organelli ruchu:
  • planospory, zoospory, pływki - z organellami ruchu
  • aplanospory - bez organelli ruchu

U grzybów:
  • Zarodniki workowe
Tworzą się po 8 sztuk wewnątrz komórki zwanej workiem po podziale mejotycznym jądra zygotycznego. Są to zarodniki charakterystyczne dla workowców.

  • Zarodniki podstawkowe
Powstają po 4 sztuki na komórce zwanej podstawką po podziale mejotycznym jądra zygotycznego (są mejosporami). Ten typ zarodników występuje u podstawczaków.

  • Konidia, zarodniki kondialne (konidium)
kuliste zarodniki licznych grzybów, głównie workowców, lęgniowców i grzybów niedoskonałych. Powstają na szczycie strzępki przez pączkowanie i kolejne odcinanie się od niej. Zarodniki te są mitosporami.

0 komentarze:

Ta strona korzysta z Google Analytics