Spiga

Krawężniki i obrzeża nawierzchni


Najważniejsze zadania krawężników i obrzeży:
  • wzmocnienie mechaniczne jest wymagane przy nawierzchniach ruchu jezdnego. Krawężniki ustawia się powyżej płaszczyzny nawierzchni, co niemożliwie zjeżdżanie na pobocze. W przypadku nawierzchni twardych nieulepszonych krawężniki mogą nie wystawać ponad płaszczyznę.
  • niskie murki o dekoracyjnym służące za siedzisko nie tylko ograniczają ruch pieszych, ale także mogą mieć dekoracyjny wygląd.
  • wyznaczenie brzegu i linii wymagają przede wszystkim nawierzchnie gruntowe, żwirowe i tłuczniowe, ponieważ utrudnia wydostawanie się luźnych materiałów poza brzeg oraz ułatwia wyrównywanie i konserwację nawierzchni
  • krawężnik utrudnia zachwaszczenie nawierzchni gruntowych i zarastanie jej od strony zewnętrznej
  • lekkie krawężniki i obrzeża bardzo często ustawia się jako elementy rozdzielające różne nawierzchnie - np. jako rysunek
  • obrzeża (np. taśmy faliste) wykorzystywane są także w celu ograniczenia rozrostu roślin

Ta strona korzysta z Google Analytics