Spiga

Schody ogrodowe

Schody ogrodowe oprócz znaczenia użytkowego mogą mieć niezwykłą wartość estetyczną. Budowanie schodów jest konieczne na drogach o pochyłości przekraczającej 10-12%, ponieważ ułatwia to poruszanie się i czyni je bezpieczniejszym.


Jak zbudowane są schody
bieg schodów składa się ze stopni w liczbie kilku lub kilkunastu
podstopnica (przednóżek) to określona wysokość stopnia
stopnica (podnóżek) to szerokość (głębokość) stopnia
spoczniki oddziela kolejne biegi stopni
policzek to obranowanie boczne schodów w formie ścianki
nawis (nos) - wysunięcie w górnej części podstopnicy, służące podkreśleniu linii stopniaProjektujemy schody ogrodowe
Wyznaczamy liczbę stopni, czyli różnicę wysokości poziomów H, trzeba podzielić przez planowaną wysokość stopnia h, która powinna mieścic się w granicach 8-16 cm. Głębokość stopni s obliczamy ze wzoru:

s=62,5-2h+nawisu.


Głębokość stopni nie powinna być mniejsza niż 30cm i nie powinna przekraczać 50 cm, gdyż chodzenie po tak zaprojektowanych schodach stanie się niewygodne. Szerokość schodów ogrodowych powinna wynosić nie mniej niż 90 cm. Szersze schody lepiej wpisują się w otoczenie.


Wykonujemy schody ogrodowe

Schody betonowe
Najtrudniejsze do wykonania. Po zdjęciu humusu wykonujemy wykop o głębokości 25-40cm (60-80 cm na początku biegu na fundament). Wykop zapełniamy kolejno warstwami: 15cm żwiru, 10-15cm piasku, folia budowlana, 10cm betonu (podstawa schodów umieszczona w drewnianym szalunku).

Jeśli wypełniamy wnętrze stopnia cegłą, kostką kamienną itp. to musi być ona ułożona ciasno na podsypce piaskowo cementowej (9:1) i dobijamy gumowym młotkiem, by wyrównać powierzchnię. Następnie wykonujemy okładzinę (np. z cegły) i mocujemy na zaprawie cementowej.

Schody o twardej nawierzchni
Nie wymagają aż takiej precyzji i wiedzy budowlanej jak schody betonowe. Wykonuje się je z płyt kamiennych, elementów drewnianych, kostki betonowej itp.

Przygotowany wykop musi odwzorowywać kształt stopni. 40cm wykopu na fundament jest wystarczająca. Wysypuje się go 10-15cm warstwa piasku i po ubiciu jej układa się nawierzchnię. Drobne elementy umieszczamy ciasno i przybijamy gumowym młotkiem. Jeśli wykonujemy podstopnicę, to należy ją połączyć z płytami zaprawą cementową.Pochylnie
Jeśli z ogrodu będzie korzystała osoba niepełnosprawna ruchowo, oprócz lub zamiast schodów można wprowadzić pochylnię. Ponieważ jej spadek powinien być łagodny (najwyżej 6°), trzeba przeznaczyć na nią więcej miejsca niż na schody. Przebieg pochylni wytycza się zatem nie wzdłuż linii największej stromizny, lecz po części w poprzek stoku.

Ta strona korzysta z Google Analytics