Spiga

Roślinność a elementy uzbrojenia

Do największych uszkodzeń i zniszczenia roślinności drzewiastej dochodzi , gdy w bliskim sąsiedztwie układa się przewody lub buduje kanały. Następuje wówczas zachwianie procesów fizjologicznych drzewa w wyniku przecięcia 20-40% korzeni. Największe straty w drzewostanie obserwuje się po przeprowadzeniu magistrali ciepłowniczych.

Zapobieganie:
-zachowanie odległości prowadzenia przewodów nie mniejszej od zasięgu korony drzewa
-zapewnienie drzewu nawożenia i nawadniania w trakcie trwania robót
-prawidłowe wykonanie cięcia korzeni z właściwa pielęgnacją ran
-wprowadzenie do podłoża od strony wykopu substratu glebowego ułatwiającego regenerację korzeni po zasypaniu wykopu
-zapewnienie drzewu odpowiedniej pielęgnacji w okresie 3-5 lat po zakończeniu robót.


Zagrożenia dla różnych elementów uzbrojenia wynikające z agresji systemu korzeniowego polegają przede wszystkim na przedostawaniu się korzeni do przewodów kanalizacyjnych o niewielkich średnicach lub do sieci przewodów odwadniających. Zachowanie odpowiednich odległości od różnych przewodów, stosowanie na przewody odpowiednich materiałów i przestrzeganie prawidłowość wykonawstwa pozwala jednak uniknąć obu problemów wynikających z sąsiadowania roślinności z elementami uzbrojenia.

Do drzew o dużych możliwościach wrastania do przewodów zaliczamy: topole, wierzby, klony, lipy.

Ta strona korzysta z Google Analytics