Spiga

Sposoby wykonywania robót ziemnych

Roboty ziemne składają się przede wszystkim z takich czynności jak:

  • odspajanie, czyli zdjęcie warstwy urodzajnej, nawierzchni umocnionej itp.
-ręczne - prowadzone tylko na niewielkich powierzchniach lub w miejscach o ograniczonej dostępności maszyn; związane jest z wysokimi kosztami pracy
-mechaniczne - wykonywane za pomocą maszyn rolniczych (np. kultywator do spulchnienia wierzchniej warstwy, zrywarka do zdejmowani nawierzchni)
  • załadunek - najczęściej jest to praca koparki połączona z odspajaniem gruntu.
  • transport - odbywa się najczęściej za pomocą wywrotek (500-1000m), a na mniejsze odległości za pomocą spycharki (do 60m) zgarniarek (60-100m).
  • wykonywanie nasypu
-warstwowe formowanie nasypu, gdy mamy do czynienia z wypełnianiem zagłębienia terenu; nalezy pamiętać o odpowiednim zagęszczeniu kolejnych warstw,
-boczne formowanie nasypu, gdy mamy do czynienia z przesuwaniem stoku, ważnym problemem występującym podczas bocznego formowania nasypu jest osuwanie się masy ziemi, należy temu przeciwdziałać poprzez schodkowe uformowanie zasypywanej powierzchni, zmniejszenie grubości nasypu, zmniejszenie pochyłości, zagęszczenie, odpowiednie ujęcie wód ponadskarpowych (np. rynny stokowe, sączki)
  • zagęszczanie
-pod wpływem masy własnej - proces powolny i nierównomierny, zależny od grubości warstw, stopnia spulchnienia, rodzaju gruntu itp.
-mechaniczne statyczne - ugniatanie kołami lub gąsiennicami pojazdów, walcami okołowanymi, opony pneumatyczne itp; skuteczne tylko w cienkich warstwach (do 35cm)
-mechaniczne dynamiczne - wykonywanie uderzeń skoncentrowanych (ubijaki mechaniczne, wibratory); stosowane na małych powierzchniach ze względu na niska wydajność sprzętu
-zalewanie wodą - powolne, ale równomierne; spodób dobry dla terenów przeznaczonych do obsadzenia roślinnością, bo uniemożliwia przesadne ubicie gruntu
  • modelowanie - nadawanie płaszczyznom wymaganej pochyłości, wypukłości itp.
Pochyłość skapy określa się jako kąt zawarty pomiędzy podstawa a pochyłością skarpy lub (częściej) jako stosunek pionowej wysokości do poziomu podstawy lub (najczęściej) w procentach spadku.
Skarpy o pochyłości większej niż 1:2 (27st, 50%) utrudniają poruszanie się i dlatego należy unikać ich formowania.
  • plantowanie polega na wygładzeniu powierzchni terenu. Wukonuje się je na ogół za pomoca łaty lub włóki. Jeśli na plantowanej powierzchni ma być rozłożona warstwa ziemi urodzajniej to nie może byc ona zbyt gładka (przepuszczalność i powiązanie echaniczne warstw)

Ta strona korzysta z Google Analytics